פרסים - ריכוז תחרויות, הגרלות , חידונים ופרסים ברשת ובכלל
      האתר הישן פרסים
 
שעות פתיחה  

תקנון אתר פרסים

 

אנא קראו את בעיון את התקנון לפני השימוש באתר, באם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו בתקנון, אל לכם להשתמש באתר ולבוא בטענות. אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומועילה באתר
1. שימוש באתר פרסים מהווה הסכמה ואישור על קריאת התקנון וסעיפיו.
2. תנאי תקנון זה יכולים להשתנות מידי מועד, ללא כל הודעה מוקדמת על שינוי בתקנון, אנו ממליצים לקרוא את התקנון העדכני.
3. תקנון זה וכן האמור באתר  מנוסח  מראש  בלשון  זכר  רק  מטעמי  נוחות, אך מתייחס כמובן גם לנקבה ולהיפך. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
4.  אתר פרסים מאפשר לגולשים למצוא קישורים לתחרויות/מבצעים/הגרלות/חידונים נושאי פרסים ברשת.
5. אתר פרסים הינו אתר פרטי ואינו קשור לקישורי ההגרלות/תחרויות/חידונים/מבצעים וכדומה /המופיעים בו
6.  המידע המופיע באתר  מיועד אך ורק לשימושם האישי של הלקוחות ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או עסקי מכל סוג ומין, לפרסם, להעתיק או להפיץ את המידע שבאתר, מבלי לקבל היתר מפורש מראש ובכתב בעלי האתר. כמו כן, אין לעשות כל שימוש במידע המתקבל בשירות על מנת לפגוע, להטעות או להטריד אחרים בכל דרך שהיא.
7.  הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של שירות אתר פרסים שייכים אך ורק למפעיל השירות ולבעל האתר. קיים איסור חמור לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות פעולה כלשהי בתכנים המוצגים ברחבי האתר והשירות, וזאת ללא רשות מפורשת מראש בכתב ממפעילי האתר. מפעיל האתר שומר  לעצמו הזכות לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי בגין הגורם המפר ו/או הפוגע.
8.  תכני האתר, אופי הצגתם, הוספת קישורים למערכת עשוי להשתנות מידי פעם, זאת ללא כל הודעה מוקדמת.
9. מפעילי האתר מציגים באתר אך ורק מידע שהתקבל ממאגרי מידע המצויים באופן חופשי ופתוח לציבור באינטרנט או מידע שנמסר לבעלי אתר כדין על ידיד בתי עסק עצמם.
10. מפעיל השירות והאתר לא יבדוק ולא יישא בכל אחריות לגבי טיב המידע, שלמותו, נכונותו, עדכנותו או מהימנות, והוא אינו מתחייב לתקנו או לעדכנו לרבות במידה ויתגלו טעויות או שגיאות. האחריות לוידוא טיב האינפורמציה הנ"ל מוטל במלואו על הלקוחות ו/או משתמשי האתר. אתר פרסים ממליץ לגולשיו לקרוא את תקנוני התחרויות והקישורים השונים המופיעים בו.
11. מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות מכל סוג שהיא לנכונות הפרטים המסופקים באתר, תקינותם, עדכנותם או שלמותם, ואינם נושאים במישרין או בעקיפין בכל אחריות עקיפה או ישירה לכל שימוש כלשהו שנעשה במידע שנמסר באתר ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, כספי או אחר, או כל פגיעה, הפסד, אובדן, תשלום ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שעלולים להיגרם ללקוחות ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה או עקב השימוש באתר ו/או אספקת המידע ו/או הסתמכות עליו, לרבות בגין אי נכונותו, שלמותו, תקינותו או עדכנותו. לפיכך לגולש באתר  לא יהיו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי מפעילי האתר..
12. מפעילי האתר ישתדלו לשמור על תקינות האתר והמידע בו ויעדכנו את המידע מידי פעם
13. מפעילי האתר רשאים להפסיק אץ פעילות האתר בצורה זמנית או קבועה ללא כל הודעה מוקדמת.
14. בכל בעיה, שאלה או בקשה בנוגע לשימוש באתר ו/או באשר למידע המפורסם בו, לרבות לשם עדכון המידע המסופק באתר, באפשרות הלקוחות לפנות למפעילי האתר באמצעות כתובת האימייל של מפעילי האתר info@xn--mebfm.co.il .
15. מפרסים הרוצה להוסיף קישור למבצע/תחרות/חידון/הגרלה וכדומה או המבקש להסיר את הקישור לתחרות שהוא עורך , , מתבקש לעשות זאת באמצעות כתובת המייל של מפעילי האתר info@xn--mebfm.co.il
16. חל איסור להפעיל תוכנות סריקה ורובוטים על מנת לסרוק את אתר שעות פתיחה.

 

צור קשר עם אתר פרסים || פרסים / הגרלות / תחרויות / חידונים | תקנון
כל הזכויות שמורות, אין להעתק תכנים מאתר זה